כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי למכונת כביסה ווירפול

כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי למכונת כביסה ווירפול

יד שניה במצב מעולה כולל פנל קידמי ידית בחירת מצבים, כפתורים

לפרטים נוספים נא לחייג 058-7247365

כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול
כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול

כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול
כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול
כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול
כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול
כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול
כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול
כרטיס פיקוד דיגיטלי – לוח פיקוד – בקר ראשי ווירפול – מכונת כביסה ווירפול